Zajęcia wyrównawcze adresowane są do studentów I roku kierunku Wzornictwa.

Zajęcia te mają na celu podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na tym kierunku.

Zajęcia wyrównawcze są to zajęcia na których student ma możliwość wyrównania braków w zakresie swoich umiejętności i jednocześnie przygotowania się do nauki na studiach artystycznych.

Na kierunku Wzornictwo przewidziane są zajęcia wyrównawcze z Rysunku dla 10 studentów (1 grupa) w wymiarze 30 godzin w semestrze 1 tzn. w semestrze zimowym.
Rekrutacja i zasady kwalifikowania do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych szczegółowo opisane są w Regulaminie zajęć wyrównawczych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego