Projekt "Pewny sukces na pewnych kierunkach - Wzornictwo i Budownictwo" przewiduje wprowadzenie do programu zajęć zajęć uatrakcyjniających kształcenie. Zajęcia te mają na celu zainteresowanie potencjalnych studentów uczestnictwem w studiach.

Plan zajęć na kierunku Budownictwo wzbogacony zostanie o zajęcia:
  • Nieniszczące metody diagnozowania konstrukcji
  • Projektowanie nawierzchni
  • Gry i symulacje
  • Geodezja satelitarna
  • Technologia robót specjalnych
  • Odwodnienia budowlane
  • Wykłady gościnne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego