Projekt "Pewny sukces na pewnych kierunkach - Wzornictwo i Budownictwo" przewiduje wprowadzenie do programu zajęć uatrakcyjniających kształcenie. Zajęcia te mają na celu lepsze przygotowanie do wejścia na współczesny rynek pracy oraz zainteresowanie potencjalnych studentów uczestnictwem w studiach.

Zajęcia uatrakcyjniające na kierunku Wzornictwo

Zajęcia uatrakcyjniające na kierunku Budownictwo
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego