Wymagane dokumenty dla kandydatów na kierunki zamawiane:

 • świadectwo dojrzałości + świadectwo ukończenia szkoły wraz z kserokopiami dokumentów,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
 • 2 zdjęcia zwykłe (dowodowe) + zdjęcie w wersji elektronicznej,
 • Kserokopia dowodu osobistego,
 • Wpłata na miejscu w kwesturze
  • Wzornictwo - 150 zł
  • Budownictwo - 150 zł
Wpłata wyłącznie w kasie na terenie Uczelni
 • Podanie-kwestionariusz osobowy (dostępny w Rektoracie lub tutaj)
 • Książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn) + ksero (strony 2,3,6,7)
Aby uczestniczyć w projekcie "Pewny sukces na pewnych kierunkach - Wzornictwo i Budownictwo" wymagane jest także złożenie dokumentów:
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie (dostępny w Rektoracie oraz tutaj)
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępny w Rektoracie oraz tutaj)
 • zakres danych osobowych uczestnika projektu (dostępny w Rektoracie oraz tutaj)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego