Zajęcia wyrównawcze adresowane są do studentów I roku kierunku Wzornictwa oraz Budownictwa. Zajęcia te mają na celu podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na tym kierunku ze względu na braki w nauczaniu w szkole średniej. Zajęcia wyrównawcze pomogą studentom pierwszego roku na zdobycie odpowiedniej wiedzy do zaliczenia pierwszego roku studiów.

Zajęcia wyrównawcze na kierunku Wzornictwo

Zajęcia wyrównawcze na kierunku Budownictwo
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego