Projekt skierowany jest do wszystkich studentów studiów dziennych kierunków Wzornictwo oraz Budownictwo wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych. Projekt realizowany będzie w latach 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 2013/2014, 2014/2015.

Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest zapisanie się na kierunki Wzornictwo lub Budownictwo na studia dzienne. Zapisy na studia prowadzone są w siedzibie Uczelni

  • Rekrutacja w dniach:
    od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 15.00
    w soboty w godz. 09.00 - 14.00
  • Rekrutacja prowadzona jest bez egzaminów wstępnych, na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitów miejsc,
  • Nie obowiązuje punktacja za przedmioty maturalne, jak również nie wymagamy matematyki na świadectwie maturalnym,
  • Respektujemy zarówno stare jak i nowe świadectwa maturalne,
  • Nie ma limitu wieku przy przyjęciu na studia,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego