Zajęcia wyrównawcze adresowane są do studentów I roku kierunku Budownictwa. Zajęcia te mają na celu podnoszenie kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na tym kierunku.

Zajęcia wyrównawcze są to zajęcia na których student ma możliwość wyrównania braków w zakresie dydaktyki i są przygotowane tak, aby studenci mogli nadrobić lub uzupełnić braki swojej wiedzy ze szkoły średniej, tym samym przygotować ich do kształcenia na studiach technicznych. Zajęcia te adresowane są głównie do studentów, którzy nie zdawali matematyki lub fizyki na egzaminie maturalnym oraz dla tych, którzy chcą powtórzyć i ugruntować swoje wiadomości z powyższych zakresów wiedzy.

Na kierunku Budownictwo przewidziane są:
  • zajęcia wyrównawcze z Matematyki dla 20 studentów (1 grupa) w wymiarze 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń w semestrze 1 i 2 tzn. w semestrze zimowym i letnim.
  • zajęcia wyrównawcze z Fizyki dla 20 studentów (1 grupa) w wymiarze 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń w semestrze 1 tzn. w semestrze zimowym.
Rekrutacja i zasady kwalifikowania do uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych szczegółowo opisane są w Regulaminie zajęć wyrównawczych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego