Projekt "Pewny sukces na pewnych kierunkach - Wzornictwo i Budownictwo" przewiduje wprowadzenie do programu zajęć zajęć uatrakcyjniających kształcenie. Zajęcia te mają na celu zainteresowanie potencjalnych studentów uczestnictwem w studiach.

Plan zajęć na kierunku Wzornictwo wzbogacony zostanie o zajęcia:
  • Podstawy projektowania odzieży - 4h wykładów oraz 26h ćwiczeń
  • Warsztaty doświadczalne - w ilości 30h ćwiczeń/sem przez 8 semestrów
  • Analiza rynku - w ilości 6h wykł oraz 18h ćwiczeń
  • Projektowanie ubioru reklamowego - w ilości 30h ćwiczeń
  • Projektowanie ubioru sportowego - w ilości 9h wykładów oraz 21h zajęć projektowych przez 2 semestry
  • Projektowanie ubioru dla osób z dysfunkcją - 6h wykładów oraz 24h zajęć projektowych
  • Analiza rynku odzieżowego (francuskiego) - 6h wykładów oraz 24h ćwiczeń

Ponadto podczas studiów organizowane będą:
  • wyjazdy na targi branżowe krajowe i zagraniczne w celu praktycznego zapoznania się z rynkiem odzieżowym
  • plenery projektowe kończące się profesjonalnym pokazem mody w celu przedstawienia prac przed producentami odzieży
  • konkursy tematyczne dla studentów inspirowane asortymentami wybranych przedstawicieli firm zewnętrznych także zakończonych pokazem mody. Za najlepsze prace wręczone zostaną cenne nagrody
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego