W ramach projektu POKL „Pewny sukces na pewnych kierunkach – Wzornictwo i Budownictwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego studenci studiów stacjonarnych na kierunku Wzornictwo i Budownictwo mogą ubiegać się o stypendia motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie płatnych przez 9 miesięcy w roku (od października do czerwca) dla najlepszych studentów.

Wnioski można składać do dnia 31.10.2013.

Program stypendialny przewidziany jest na cały okres trwania projektu tj. do czerwca 2015 roku.

POBIERZ DOKUMENTY ZWIĄZANE ZE STYPENDIUM MOTYWACYJNYM:

Wniosek o stypendium do pobrania w strefie studenta/stypendia.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego