Projekt "Pewny sukces na pewnych kierunkach - Wzornictwo i Budownictwo" zakłada iż uczestnicy projektu korzystać będą mogli z następujących działań:
  • stypendia 1000 zł - dla najlepszych studentów wypłacane przez cały okres nauki - 4 lata zarówno na kierunku Wzornictwo i Budownictwo przez 9 miesięcy w roku
  • uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych oraz fakultatywnych - na pierwszym roku studiów wspomagających proces nauki. Zajęcia fakultatywne/wyrównawcze mają na celu wyrównanie szans wszystkich studentów poprzez uzupełnienie wiedzy studentów z największymi brakami edukacyjnymi
  • uczestnictwo w zajęciach dodatkowych - uatrakcyjniających tok nauki. Zajęcia dodatkowe mają na celu lepiej przygotować przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Zajęcia te wspomagają proces nauki, o nowe elementy specjalizacji na danych kierunkach
  • praktyczne zapoznanie z krajowym i międzynarodowym rynkiem odzieżowym – poprzez wyjazdy na krajowe i zagraniczne targi odzieżowe
  • wyjazdy praktyczne do profesjonalnych zakładów produkcyjnych i firm budowlanych - wyjazdy te zagwarantują studentom lepszą wiedzę praktyczną na temat nowoczesnych technologii budowlanych, zasad działania firm branżowych oraz na temat technologii montażowych budynków prefabrykowanych w profesjonalnych firmach budowlanych
  • poznanie praktycznych elementów zawodu poprzez organizację praktyk zawodowych
  • uczestnictwo w stażach, za które studenci będą otrzymywali wynagrodzenie miesięczne.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego